Our social:

Selasa, Mei 29, 2012

Usaha Anda Bagi Meningkatkan Tahap Profesionalisme
NAOMI RANJITHAM A/P K. JAMBUNATHAN
Esei di bawah adalah hasil tulisan Cg Naomi Ranjitham A/P K.Jambunathan untuk melayakkan beliau mengisi borang kenaikan pangkat baru-baru ini, Terima kasih kepada beliau kerana sudi berkongsi dengan rakan-rakan guru di dalam blog sekolah ini. Semoga tercapai cita-cita beliau..
 ”There exists limitless opportunities in every industry.
Where there is an open mind, there will always be a frontier”
                                                                                                            Charles F. Kiettering
                                                                                                                  (1876 – 1958)

(Wujudnya peluang-peluang yang terbentang luas dalam setiap industri. Di mana  adanya minda terbuka, di situ hadirnya sempadan baru)
           
Sebagai seorang guru, saya berpegang kuat kepada idea bahawa seseorang guru perlu mempunyai minda terbuka supaya dapat menerokai sempadan-sempadan baru dan meningkatkan tahap professionalismenya. Hal ini adalah kerana setiap guru mempunyai kuasa untuk mempengaruhi pelajar dan mereka perlu bersedia dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mewujudkan minda kelas pertama dalam kalangan generasi baru negara ini. Ke arah memastikan bahawa minda saya sentiasa terbuka kepada idea-idea dan pengetahuan baru dan terkini, amalan pembelajaran sepanjang hayat sentiasa menjadi budaya kerja dan amalan hidup saya 

Gambar Hiasan : Guru-guru Koperasi SMK Baru Sedang bermesyuarat, mencari idea bernas untuk meningkatkan prestasi Koperasi
Saya percaya bahawa persediaan ke arah menjadi seorang guru yang cemerlang dan berkesan dari semua segi tidak hanya bermula dan berakhir dengan latihan yang saya terima dari kursus perguruan di universiti. Pengalaman saya sebelum saya mengambil kursus perguruan tersebut memang mempengaruhi persediaan saya melangkah ke dalam bidang perguruan tetapi yang lebih penting, adalah kesudian untuk sentiasa menganggap semua situasi dan pengalaman baru yang saya alami dalam kehidupan, samada baik atau buruk, adalah peluang untuk saya terus belajar dan meningkatkan tahap profesionalisme dan  kemahiran saya sebagai seorang guru. Saya juga berpendapat bahawa keghairahan yang saya rasa terhadap  kerjaya saya sebagai seorang guru mempengaruhi saya supaya sentiasa berinvosi untuk mencari idea-idea yang boleh digunakan di dalam bilik darjah untuk meningkatkan tahap keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Saya sentiasa cuba  berfikir di luar kotak untuk idea-idea yang lebih kreatif bagi menghasilkan keadah dan pendekatan baru yang boleh membantu membentuk akhlak mulia dan melengkapkan pelajar dengan keupayaan berfikir secara kritis, kebijaksanaan menyelesaikan masalah dan daya kreativiti yang tinggi.
Gambar Hiasan : Surat Khabar sebagai bahan bacaan selain buku-buku ilmiah
 Dengan itu saya sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan saya dalam semua bidang, khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris. Perkara ini dilakukan dengan mengamalkan tabiat membaca. Bahan bacaan saya adalah luas, contohnya surat khabar, jurnal ilmiah MELTA (Malaysian English Language Teaching Association) yang mempunyai idea-idea baru berkenaan dengan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris serta hasil kajian-kajian yang berkaitan, majalah seperti the BBC Knowledge Magazine, The National Geographic dan The Times Magazine, selain maklumat yang diakses melalui internet. Antara sumber Internet yang saya sentiasa gunakan adalah Portal Guru Sarawak, Engkabang.net. Saya sering muat turun maklumat dan juga muat naik modul pengajaran dan pembelajaran yang dibina sendiri. Saya juga cuba menambahkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Bahasa Inggeris dengan melayari laman web yang berkaitan dengan kemahiran menulis dan membaca serta membaca atas talian penulisan ilmiah dan rencana-rencana dari buku, surat khabar dan juga jurnal. 

Gambar hiasan..
Melalui tabiat membaca ini, saya dapat membina lagi pengetahuan diri saya tentang Bahasa Inggeris dan meningkatkan lagi penguasaan saya dalam Bahasa Inggeris selain mengikut perkembangan baru dalam penggunaan Bahasa Inggeris dalam dunia moden. Hal ini adalah penting kerana saya perlu dapat menyediakan pelajar untuk menghadapi cabaran dunia sebenar apabila mereka keluar dari alam sekolah dan masuk ke arena kerja. Istilah-istilah baru diperkembangkan tiap-tiap hari terutama dalam dunia internet dan seorang guru yang tidak dapat berhadapan dengan perubahan dalam bidang kepakarannya, tidak akan dapat membantu pelajarnya membuat persediaan yang lengkap untuk masa hadapan mereka sekiranya tandus maklumat ini.

Cg Naomi sedang memimpin guru-guru menyanyi lagu tema hari guru 2012
  Saya juga menganggap kewajipan saya sebagai seorang guru adalah untuk bertindak sebagai seorang pakar rujuk dan fasilitator kepada pelajar. Dengan itu, pengetahuan baru yang saya dapat dari tabiat membaca itu saya dapat diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mendedahkan pelajar kepada pengetahuan baru dan isu-isu semasa. Amalan membaca sambil meningkatkan pengetahuan juga menjadi teladan dan galakan kepada pelajar saya. Saya berkongsi majalah yang dibeli untuk dibaca oleh pelajar di sudut membaca kelas dan tajuk-tajuk tertentu dijadikan bahan perbincangan sewaktu proses pengajaran dan pembelanjaran, terutamanya dalam kelas MUET. Surat khabar juga merupakan satu sumber maklumat yang banyak digunakan untuk menghasilkan Modul pembelajaran dan pengajaran yang mengandungi maklumat semasa yang relevan kepada pelajar.

Di samping itu, saya juga menyediakan dan meningkatkan diri saya sebagai seorang guru Bahasa Inggeris yang berkesan melalui jaringan komunikasi (networking) yang luas dalam kalangan guru Bahasa Inggeris dan Guru Cemerlang yang lain. Selepas berkhidmat selama lebih 25 tahun di empat buah sekolah, saya mempunyai jaringan rakan kerja guru yang senior dan berpengalaman yang merupakan pakar dalam bidang-bidang mereka sendiri. Kami sentiasa berkongsi pengalaman dan memberi sokongan antara satu sama lain supaya sentiasa peka terhadap perkembangan kurikulum dan kokurikulum yang terkini serta sentiasa meningkatkan pengetahuan dan tahap professionalisme diri.

Rakan-rakan guru juga merupakan aset penting dalam membina kerjaya
 Selain itu, pengalaman saya sebagai Ketua Pemeriksa untuk kertas MUET Speaking sejak 2003 dan kertas MUET Writing pada tahun 2009 membantu saya mengetahui tentang perkembangan terbaru dalam proses penilaian. Saya juga sentiasa cuba mendapat maklumat terkini tentang perkembangan terbaru dalam penilaian kertas Writing melalui kursus dan dari pemeriksa yang berpengalaman. Proses ‘Networking’  dengan guru-guru Bahasa Inggeris yang lain membolehkan saya mendapat panduan terkini tentang penilaian Bahasa Inggeris pada peringkat PMR, SPM, MUET serta untuk Ujian dan Penilian Lisan Berasaskan Sekolah.

Saya juga kerap kali menghadiri sesi latihan dalam perkhidmatan, kursus atau bengkel yang dianjuran oleh pihak sekolah, Jabatan Pelajaran, Kementerian Pelajaran atau pun pihak swasta, terutamanya kursus yang berkaitan dengan bidang kepakaran saya supaya dapat pendedahan kepada bahan yang relevan dan terkini. Penyertaan saya dalam persidangan, bengkel dan kursus yang dikelolakan oleh pihak swasta biasanya adalah atas inisiatif dan kos sendiri. Sebagai contohnya saya telah  menghadiri beberapa kursus dan persidangan Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh MELTA, Bengkel IELTS (Intenationl English Language Testing System) anjuran the British Council, Bengkel Koir anjuran the Miri Orchestra and Choir Society dan juga Persidangan NIE (Newspaper in Education) anjuran The New Straits Times di Kuala Lumpur.

Guru yang hebat akan melahirkan ramai pelajar yang cemerlang
 Pengalaman saya sebagai Jurulatih Utama (JU) untuk Kursus-kursus ETeMS semenjak 2002 dan JU Negeri Sistem Bimbingan Taulan  dan English for Mathematics and Science (EMS) semenjak 2007 juga telah membantu saya meningkatkan profesionalisme diri sebagai seorang jurulatih dan fasilitator di samping memberi saya peluang meningkatkan kemahiran komputer. Saya juga telah berusaha untuk menyumbang tenaga dan pengalaman ke arah meningkatkan profesionalisme guru-guru lain. Saya telah dijemput sebagai fasilitator dan penceramah untuk Sesi Peningkatan Prestasi guru Bahasa Inggeris dan guru MUET di beberapa buah sekolah di Miri. Selain itu, saya juga telah dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah Miri untuk menggalas tugas sebagai fasilitator dan penceramah kursus dan bengkel Bahasa Inggeris untuk guru-guru sekolah menengah di bahagian ini. Saya percaya bahawa proses membuat penyelidikan dan persediaan semasa membina bahan untuk bertugas sebagai seorang penceramah, juga membantu saya memahami bidang kepakaran saya dengan lebih mendalam dan membantu meningkatkan tahap profesionalisme dalam bidang kepakaran saya.

Gambar Hiasan : Sumber - Google : Tun Mahathir , Mantan PM Malaysia yang mempunyai idea dan pandangan yang sangat hebat.
           Mantan Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad telah berkata semasa menyampaikan syarahan perdana “Transformasi Minda Penyelidik Muda” di University Teknologi MARA baru-baru ini, bahawa para penyelidik muda perlu mempunyai minda terbuka yang sentiasa mahu memperbaiki hasil penyelidikan atau ciptaan mereka dari semasa ke semasa dan tidak mudah berpuas hati dengan pencapaian yang mereka perolehi. Sebagai seorang guru yang dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan “penyelidik muda” yang akan menjana perkembangan Negara Malaysia, kewajiban saya adalah untuk sentiasa berusaha bagi mentransformasikan minda diri saya sendiri dalam usaha meningkatkan tahap profesionalisme diri dan menjadi teladan kepada generasi muda.
Terima kasih Cikgu..
Pengetua.